ویلای دماوند

پروژه : طراحی داخلی ویلا

موقعیت : ایران – دماوند

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس علی مقتدری- سارا الیاسی