ویلای چوبی

 پروژه : شهرک ویلا چوبی پیش ساخته

موقعیت : ایران – عباس آباد

کارفرما : آقای محمدی

طراح : مهندس علی مقتدری