مدلینگ نما

پروژه : طراحی نما

موقعیت : ایران – تهران

کارفرما : آقای نویدی

طراح : مهندس علی مقتدری