شهرک غرب

پروژه : بازسازی منزل مسکونی

موقعیت : ایران – تهران – شهرک غرب

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس علی مقتدری