ویلای شهاب

پروژه : طراحی ویلا

موقعیت : ایران – کردان

کارفرما : آقای کریملو

طراح : مهندس علی مقتدری – سارا الیاسی