واحد اداری رویال سنتر

پروژه : واحد اداری

موقعیت : ایران – تهران – رویال سنتر

کارفرما : آقای زارع

طراح : مهندس علی مقتدری