شو روم پل رومی

پروژه : واحد اداری

موقعیت : ایران – تهران – پل رومی

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس سارا الیاسی