ویلا آپارتمان نوشهر

پروژه : طراحی شهرک

موقعیت : ایران – نوشهر

کارفرما : طرح پیشنهادی برای شرکت مهندسین مشاور آرمان سازه

طراح : مهندس علی مقتدری – سارا الیاسی