خانه نیاوران

پروژه : بازسازی منزل مسکونی

موقعیت : ایران – تهران – نیاوران

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس سارا الیاسی