مترو

پروژه : ایستگاه مترو

موقعیت : ایران – تهران

کارفرما : شرکت پرشین استونیت

طراح : مهندس علی مقتدری