خانه خیابان گلزار

پروژه : بازسازی منزل مسکونی

موقعیت : ایران – تهران – نوبنیاد

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس علی مقتدری