خانه قیطریه

پروژه : بازسازی منزل مسکونی

موقعیت : ایران – تهران – قیطریه

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس علی مقتدری- سارا الیاسی