ویلای قمصر

پروژه : طراحی ویلا

موقعیت : ایران – کاشان – قمصر

کارفرما : آقای سجاد

طراح : مهندس سارا الیاسی