ساختمان اداری کریمخان

پروژه : واحد اداری

موقعیت : ایران – تهران – کریم خان

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس علی مقتدری- سارا الیاسی