بازسازی اداری

پروژه : واحد اداری

موقعیت : ایران – تهران – قلعه حسن خان

کارفرما : شرکت طراحی داخلی آشانه

طراح : مهندس علی مقتدری